Ocena brak

ROZSĄDEK

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

ROZSĄDEK gr. phrónesis; łc. prudentia, mens sana, sensus sanus; nłc. intellectio; ang. sense, judgement; fr, raison, sens, jugement; nm. Verstand

  1. Bez bliższych określeń — zazwyczaj tyle, co -> zdrowy rozsądek, szczególnie w znaczeniu tego terminu wyróżnionym jako pierwsze (2).

  2. U I. Kanta: Verstand (= 'intelekt' w tłum. R. Ingardena) — zdolność tworze­nia pojęć na podstawie danych zmysło­wych, w odróżnieniu od rozumu {Vernunft), który jest od doświadczenia nieza­leżny. Rozsądek zespala wielość wyobra­żeń w jedność poprzez aprioryczne kate­gorie odpowiadające zasadom czystego doświadczenia.

Podobne prace

Do góry