Ocena brak

Różnice miedzy kobietami a mężczyznami w kryteriach doboru partnera

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

  1. Teoria inwestycji rodzicielskich- kobiety inwestują w potomstwo więcej niż mężczyźni, ponieważ przekazują swoje geny mniejszej liczbie potomstwa, maja większe „ koszty wymiany”=> kobiety są bardziej wybredne w doborze partnera niż mężczyźni.

  2. Kobiety i mężczyźni kierują się różnymi kryteriami w doborze partnera; mężczyźni koncentrują się bardziej na potencjale reprodukcyjnym partnerek(tj. młodość), a kobiety na potencjale partnera do dostarczenia zasobów i opieki.

  3. Mężczyźni w większym stopniu zwracają uwagę na rwali seksualnych(bo nie są do końca pewni czy to ich potomstwo) i większa wagę przywiązują do dziewictwa partnerki.

  4. Kobiety będą się bardziej przejmować niż mężczyźni emocjonalnymi związkami i zagrożeniem utraty zasobów.

Podobne prace

Do góry