Ocena brak

Różnice między jelitem czczym i krętym

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Zazwyczaj przyjmuje się, że 2/5 górne części jelita ruchomcgo stanowią jelito czcze, a 3/5 doi-ne — jelito kręte. Pomijając poza tym różnice położenia jelita czczego i krętego, o czym mowa będzie niebawem, jelito czcze: i) jest szersze, 2) błona mięśniowa jest grubsza niż w jelicie krętym, 3) błona śluzowa jest czerwieńsza wskutek silniejszego unaczynienia, fałdy okrężne są liczne i wysokie, 5) szerokie i bardzo liczne kosmki osiągają wysokość 1 mm, 6) aparat limfatyczny występuje przeważnie w postaci małych grudek wielkości prosa, tzw. grudek limfatycznych samotnych (noduli lymphalici solitarii); większe skupienia tych grudek w postaci grudek skupionych rzadka tylko występują, 7) na zwłokach przeważnie nie zawiera treści.

Jelito kręte: 1) jest węższe; 2) błona mięśniowa jest nieco słabsza niż w jelicie czczym, jednak wewnętrzna warstwa okrężna mięśniówki zawsze jeszcze przeważa nad zewnętrzną warstwą podłużną, tak samo jak w jelicie czczym; wskutek tego na przekrojach podłużnych ściany jelita silnie się rozchodzą, na przekrojach poprzecznych to nie występuje; 3) błona śluzowa jest bardziej blada, słabiej unaczyniona; 4) fałdy okrężne są rzadsze i niższe, a wr dolnej połowrie zazwyczaj zupełnie zanikają; 5) kosmki są wysmukłe i mniej liczne; 6) prócz grudek samotnych występują grudki limfatyczne skupione (noduli lymphatici aggregati), które układają się wzdłuż wolnego brzegu jelita.

Podobne prace

Do góry