Ocena brak

Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego

Autor /minysoopsic Dodano /29.04.2006

RÓŻNICE INDYWIDUALNE MIĘDZY UCZNIAMI
A ZBIOROWY CHARAKTER NAUCZANIA SZKOLNEGO

Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich osób w okreslonym wieku życia, choć różnią się one znacznie między sobą, a nauczanie odbywa sie w dużych grupach . Sprawę dodatkowo komplikuje rozkład cech decydujących o różnicach indywidualnych między uczniami.

PROBLEM JEDNORODNOŚCI GRUPY
Rozpatrując nie wyselekcjonowaną populację uczniów stwierdzamy znaczne różnice między poszczególnymi jednostkami; dotyczą one różnorodnych cech , zarówno fizycznych ( np: wzrostu, ciężaru ciała), jak i psychicznych ( np: inteligencji, zdolności specjalnych, zainteresowań, motywacji). Gdy dokonuje się selekcji z uwagi na jakąś cechę ( np: inteligencję), sprawia się wówczas, że ze względu na tą cechę grupa staje się bardziej jednorodna, natomiast pozostałymi cechami jednostki różnią się nadal.Grupę jednorodną z uwagi na jakąś pojedyńczą cechę można utworzyć pozornie stosunkowo łatwo. Mogą ją stanowić np: uczniowie o określonym ilorazie inteligencji. W wyniku badań nietrudno wyselekcjonować taką grupę, skupiając w niej wszystkie jednostki odznaczające się określoną właściwością. Grupa ta okaże się niejednorodna , jeżeli uwzględni się inne ważne cechy, w związku z czym użyteczność takiej selekcji może być znikoma. Nawet ze względu na tę jedną cechę nie potrafimy w praktyce podzielić wszystkich uczniów na grupy w pełni jednorodne. Aby otrzymać rzeczywiście jednorodne grupy, trzeba by tworzyc ich tyle, ile uzyskujemy zróżnicowanych wyników pomiarów, co praktycznie jest niemożliwe. Tak więc można uznać, że podział uczniów na grupy bezwzględne jednorodne nawet tylko ze względu na pojedyncze cechy nie jest możliwy do przeprowadzenia. Koniecznością w nauczaniu są grupy zróżnicowane, a problem ich ujednolicania polega na zmniejszeniu zakresu różnic występujących między uczniami.

ROZKŁAD CECH
W przypadku cech którymi jesteśmy zaintertesowani , najczęstsze są wartości środkowe, najrzadziej zaś występują wartości skrajne. Oznacza to , że istnieje duża liczba uczniów o właściwościach przecietnych i odpowiednio ? coraz mniej liczne grupy o coraz to niższych i coraz to wyższych wartosciach cech. Tak jest zarówno w przypadku wielu cech fizycznych , np: wzrostu, jak i psychicznych , np: inteligencji.

ZASADNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH
W związku z tym co mówiliśmy o rozkładzie cech , nie można traktować uczniów zaliczanych do przeciętnych ani tych , którzy są poniżej i powyżej ich poziomu, jako grup jednorodnych . Każda z grup obejmuje rozległy przedział kontinuum i jest zróżnicowana. Dlatego sposób postępowania nie uwzględniający różnic indywidualnych nie stwarza jednakowo korzystnej sytuacji nawet uczniom zaliczanym do przeciętnych. Konieczna jest indywidualizacja nauczania.

Podobne prace

Do góry