Ocena brak

RÓŻNICA GATUNKOWA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

RÓŻNICA GATUNKOWA gr. eidopoió diaphord; łc. differentia specifica, differentia constitutiva; ang. specific difference; fr. dif­ference specifique; nm. artbildender Unter­schied

W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wy­różnionych przez Porfiriusza i przyjętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonón, quinque voces), służących do orze­kania pojęć ogólnych o jednostkowym przedmiocie {—> predykabilia /1 /). W od­różnieniu od —> odrębności dotyczącej jed­nostek i —> rozmaitości dotyczącej rodza­jów różnica gatunkowa oznacza cechę, którą dany gatunek różni się od innych ga­tunków tego samego rodzaju {-^ definicja klasyczna).

Arystoteles w swoim zestawie orzeczni­ków {Topiki, I, 4, 101 b 17-25) nie wyod­rębnił różnicy, uważając, że jest ona tej samej natury, co rodzaj, choć wydawałoby się, że powinna być zawarta w definicji. Odmienność gatunkową określił jako he­tera to eidei.

Podobne prace

Do góry