Ocena brak

Różne sceny z życia Jezusa

Autor /Cacper Dodano /31.05.2013

W scenie z Samarytanką przy studni Jakuba samego Pana przedstawia się jako wodę żywą, która obdarza życiem wiecznym, jako nauczyciela, który prowadzi od grzechu do prawdziwego uwielbienia Boga w duchu i w prawdzie (por. J 4 i 7,37—39). Samarytanka zaś jest typem chrześcijanina, który odnalazł wodę życia.

Pominąwszy inne, rzadziej uwzględniane motywy, należałoby jednak wspomnieć o hołdzie Mędrców i o chrzcie Chrystusa. Mędrcy, którzy w strojach frygijskich śpiesznie podążają za gwiazdą, wskazują, że i droga życia chrześcijan jest wędrówką, podążaniem ku wiecznemu światłu, do Chrystusa, który objawił się jako Bóg-Człowiek.

Chrzest Jezusa jest objawieniem Jego synostwa Bożego, a równocześnie typem sakramentu chrztu.

Do góry