Ocena brak

Rozmowa z uczniem

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

Dotyczy ona ogólnych i szczegółowych problemów, z którymi uczeń zgłosił się na badanie. W odpowiednio ukierunkowanej rozmowie i w trakcie odbywanych badań można uzyskać wiele wiadomości dotyczących samego ucznia i jego funkcjonowania w szkole i w domu. Będą to takie dane, jak:

- przebieg nauki szkolnej ucznia,

- kiedy zaobserwował pierwsze trudności szkolne, szczególnie w nauce czytania i pisania, na czym one polegały,

- jakie kłopoty w nauce ma aktualnie,

- w jaki sposób rzutują one na ogólne powodzenie w nauce,

- czy ktoś mu pomagał w nauce czytania i pisania, na czym ta pomoc polegała,

- czy sam pracował nad przezwyciężeniem swych trudności,

- jaka jest jego sytuacja w rodzinie, warunki do nauki,

- stosunek do obowiązków szkolnych,

- zainteresowania szkolne i pozaszkolne,

- przedmioty, które go interesują i których nie lubi,

- udział w konkursach, zawodach, olimpiadach,

- czy ma jakieś specjalne uzdolnienia,

- do jakiej szkoły wybiera się po ukończeniu obecnej (podstawowej, zawodowej, średniej),

- w jakim zawodzie chciałby pracować w przyszłości,

- kontakty z kolegami,

- ocena samego siebie.

Zebrane informacje łącznie z obserwacją ucznia, danymi uzyskanymi ze szkoły i od rodziców oraz wynikami badań psychologicznych i pedagogicznych, pozwolą rozpoznać całokształt problemu, poznać uwarunkowania, objawy i skutki zaburzeń rozwojowych ucznia, zorientować się w jego funkcjonowaniu. W sytuacji poważniejszego zachwiania relacji uczeń-szkoła, uczeń-dom, ta wiedza pozwoli włączyć się w proces naprawczy. Natomiast w przypadku podejrzenia odchyleń w zakresie zdrowia psychicznego (nerwice, zaburzenia osobowości i in.) można będzie skierować ucznia do innych specjalistów.Analiza samodzielnych wypowiedzi pisemnych.

Podobne prace

Do góry