Ocena brak

Rozmnażanie się grzybów

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kape­luszowego wytwarza ogromną liczbę ma­leńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu.
Większość workowców może rozmna­żać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one też rozmnażać się płciowo. Worek jest komórką, w której są wytwarzane zarod­niki. Jest ich zazwyczaj osiem. Strzępki męskie i żeńskie rosną spiralnie dookoła siebie, a w miejscach, gdzie się ze sobą kontaktują w ścianie komórkowej, powsta­ją małe otwory, którędy zawartość strzęp­ka męskiego przelewa się do strzępka żeńskiego. Jądra układają się parami i przechodzą do tzw. strzępków workotwórczych, które później zaczynają się roz­gałęziać i tworzyć na szczycie poprzecz­ne ściany. Po pewnym czasie z takich two­rów powstaną worki, w których będzie się znajdowało zazwyczaj po 8 zarodników.
U podstawczaków zarodniki powstają na specjalnych tworach zwanych pod­stawkami. Zarodnik podstawczaka - bazydiospora - kiełkuje i wytwarza jednopłciowego strzępka - męskiego lub żeńskiego. Przed wytworzeniem owocników docho­dzi do fuzji zawartości strzępków męskich i żeńskich i powstania w ten sposób tzw. strzępków dikariotycznych, czyli składają­cych się z dwujądrowych komórek. Po za­płodnieniu i podziałach powstają zarodni­ki i tak cykl życiowy grzyba zaczyna się od początku.
Drożdże rozmnażają się przez pączko­wanie.

Podobne prace

Do góry