Ocena brak

Rozmnażanie się glonów

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Glony mogą rozmnażać się na wiele sposobów. Niektóre rozmnażają się wegetatywnie - fragmen­ty ich plechy odrywają się i stają się zaczątkiem nowego organizmu. Najczęstszymi formami roz­mnażania się są jednak podział komórki i rozmna­żanie płciowe.
Glony jednokomórkowe zazwyczaj rozmnaża­ją się przez prosty podział komórki, w podobny sposób jak bakterie - komórka macierzysta dzieli się, dając dwie identyczne komórki potomne.
Wyżej zorganizowane glony rozmnażają się wegetatywnie, bezpłciowo i płciowo. Prawdopo­dobnie to, jakim sposobem w danym momencie będzie rozmnażał się glon, jest uzależnione od aktu­alnie panujących warunków środowiskowych.
Rozmnażanie bezpłciowe dokonuje się przez wytwarzanie spor. Powstają one w komórce i mogą być opatrzone wiciami, dzięki czemu mają zdol­ność ruchu. Są one nazywane zoosporami.
Większość gatunków glonów rozmnaża się płciowo. U glonów o rozbudowanych plechach, ta­kich jak na przykład Fucus, czyli morszczyn, roz­mnażanie płciowe ma dosyć złożony charakter. Komórki rozrodcze męskie i żeńskie powstają w określonych rejonach plechy. U większości ga­tunków z tego rodzaju są one wytwarzane na róż­nych osobnikach (gatunki dwupienne), czasami obydwa rodzaje gamet produkuje jedna roślina (gatunki jednopienne). Męskie plemnie i żeńskie lęgnie odrywają się na wiosnę od roślin i, gdy nastę­puje przypływ, uwalniają do wody gamety. Męskie plemnie posiadają wici i są ruchliwe. Docierają w pobliże nieruchomych gamet żeńskich i zapłod­niają je. Powstała zygota wytwarza ścianę ko­mórkową, a później kiełkuje, przekształcając się w nową roślinę.

Podobne prace

Do góry