Ocena brak

Rozmnażanie się bakterii

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Bakterie rozmnażają się na kilka sposobów. Naj­prostszym jest podział komórki. Na początku dzie­li się jej materiał genetyczny. Kwasy nukleinowe formują pojedynczy pierścień zwany neoforem, który pęka na pół, a następnie cała komórka dzie­li się na dwie identyczne komórki potomne.
Niektóre bakterie mogą rozmnażać się w dro­dze pączkowania. Nowe komórki powstają jako wypustki komórki macierzystej, które po pewnym czasie odrywają się i rozwijają w nowy organizm.
U bakterii wykryto zdolność do pobierania z podłoża materiału genetycznego, pochodzącego od innych komórek bakteryjnych. Jest to tak zwana transformacja, dzięki której bakterie mogą naby­wać nowych właściwości, na przykład szczepy bak­terii niezjadliwych mogą stać się zjadliwe.
Jeszcze inną formą wymiany materiału ge­netycznego jest proces nazywany koniugacją naj­bliższy rozmnażaniu płciowemu roślin i zwierząt. Komórka „męska" tworzy kanalik, przez który przekazuje komórce „żeńskiej" swój materiał ge­netyczny. Powstają wtedy nowe komórki, wyka­zujące cechy obydwu koniugujących bakterii.

Podobne prace

Do góry