Ocena brak

Rozmieszczenie osobników w populacji, struktura przestrzenna

Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013

Sposób, w jaki osobniki populacji są rozmieszczone na terenie przez nie zajmowanym. Wyróżnia się trzy typy rozmieszczenia. Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np. drapieżcy, ptaki śpiewające (zachowany terytorializm), czy pingwiny w kolonii lęgowej.

Rozmieszczenie skupi-skowe występuje u zwierząt stadnych (antylopy, kolonie nietoperzy), i u roślin żyjących w kępach (dąb, buk, kępy traw). Rozmieszczenie losowe charakteryzuje rośliny, których nasiona rozsiewane są przez wiatr lub przenoszone przez zwierzęta, np. klon, jesion.

Podobne prace

Do góry