Ocena brak

Rozmieszczenie i wydobycie SUROWCÓW CHEMICZNYCH na świecie i w Polsce

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Przemysł chemiczny wykorzystuje w produkcji najszerszą gamę surowców. Należą do nich: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, sól potasowa, apatyty i fosforyty, wapienie, tłuszcze, drewno, kauczuk, powietrze (azot).

SIARKA występuje w przyrodzie w postaci siarczanów, siarczków, lub jako siarka rodzima. Powstaje na terenach wulkanicznych, wskutek wyziewów magmy, lub jako złoże osadowe. Z siarki wytwarza się przede wszystkich kwas siarkowy niezbędny do produkcji nawozów, papieru, gumy, tworzyw sztucznych, materiałów wybuchowych. Siarka jest bardzo szkodliwa. Uzyskuje się ją obecnie jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Wydobycie jej ze względu na wysokie koszty stanowi 25% światowych złóż siarki. Polska w latach 60-tych ze względu na bogate złoża siarki w okolicach Tarnobrzegu figurowała w czołówce światowej.

SÓŁ KAMIENNA jest surowcem do produkcji chloru, kwasu solnego i sody. W Polsce występuje w formie pokładów osadowych (Wieliczka, Bochnia) lub wysadów w okolicach Inowrocławia, Kołobrzegu, Mogilna. W ostatnim czasie wydobywanie jej na powierzchnie odbywa się w postaci solanki (rozpuszczenie soli pod Ziemią). W niektórych krajach sól uzyskuje się przez odsolenie wody morskiej. Czyni się tak, aby uzyskać wodę słodką, a sól to niejako produkt uboczny. Jest to proces bardzo kosztowny.

SÓL POTASOWA – ma zastosowanie w produkcji nawozów, w przemyśle włókienniczym, farmaceutycznym. Produkują ją: Rosja – 36%, Kanada – 28%, Niemcy – 10, St. Zjedn. – 6%, Francja i Jordania – 5%.

Apatyty i fosforyty są związkami fosforu i służą do produkcji nawozów fosforowych. Wydobywa się je w St. Zjed., Rosji, Jordanii i Tunezji. W Polsce nie wydobywa się tych surowców, jak i również soli potasowej.

Podobne prace

Do góry