Ocena brak

Rozmiękanie mózgu

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(.encephalomalacia); zawał mózgu; rodzaj udaru mózgu. R.m. powstaje wskutek niedokrwienia (udar mózgu niedokrwienny) na podłożu zakrzepowo-za-torowym (—* zakrzep tętnicy mózgu, —+ zator tętnicy mózgu) lub zaburzeń hemodynamicznych w krążeniu ogólnym. Czynniki usposabiające to —> miażdżyca, —»• nadciśnienie tętnicze, zaburzenie rytmu serca,- —» cukrzyca, —> otyłość, zapalenia tętnic,- zwiększona krzepliwość krwi. Chorują głównie ludzie starsi. Wyróżniono cztery grupy dynamiczne w rozwoju udaru mózgu niedokrwiennego: przemijający atak niedokrwienia (—► niewydolność krążenia mózgowego), udar odwracalny, udar postępujący i udar dokonany (r.m.). W obrazie klinicznym r.m. występują objawy ogólnomózgowe (zaburzenia świadomości, drgawki) oraz ogniskowe: zaburzenia mowy (—* afazja), widzenia (niedowidzenie połowicze), zdolności pisania (—»■ agraria), czytania (—► aleksja), liczenia (—>■ akalkulia), prak-sji (—*■ apraksja),' rozpoznawania zjawisk i przedmiotów (—> agnozja), niedowłady lub porażenia połowicze (—»• porażenie). Przebieg: szybkie i całkowite ustąpienie objawów, powolne zdrowienie z pozostaniem zespołu objawów ubytkowych (ruchowych, psychicznych) lub pogorszenie wskutek powildań (głównie infekcji) albo ponownego udaru. Leczenie kompleksowe: pielęgnacja, rehabilitacja, hemodi-lucja (zwiększające płynność krwi płyny infuzyjne izotoniczne, dekstran), leki naczynioaktywne (Dusodril, Adavin), poprawiające metabolizm komórki nerwowej (Nootropil). Ważna profilaktyka: eliminowanie czynników ryzyka, leki antyagregacyjne (kwas acetylosalicylowy, tykłopidyna). (B.Ch.)

Podobne prace

Do góry