Ocena brak

Rozkład prądów morskich

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Prądy morskie są to jakby ogromne słone rzeki, o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów, płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów.

Powstają one dzięki występowaniu stałych wiatrów oraz wirowemu ruchowi Ziemi. Kierunek nadaje im siła Coriolisa i rozmieszczenie lądów.

Prądy morskie dzielimy na:

- ciepłe - czyli takie w których temperatura wody jest wyższa od temperatury wód otaczających

- zimne - czyli takie w których temperatura wody jest niższa od temperatury wód otaczających

Prądy przyczyniają się do wymiany wód pomiędzy wysokimi, a niskimi szerokościami geograficznymi oraz wpływają na klimat wybrzeży.

PRADY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ.

Znajdują się na niskich szerokościach geograficznych.

Atlantyk: prądy ciepłe - Północnorównikowy, zatokowy, Północnoatlantycki

prądy zimne - Kanaryjski, Labradorski

Pacyfik: prądy ciepłe - Północnorównikowy, Kuro-siwo, Północnopacyficzny

Prądy zimne - Kalifornijski, Oja-siwo

PRĄDY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ.

W wyższych szerokościach geograficznych występuje zimny prąd Dryft Wiatrów Zachodnich, który na skutek braku barier kontynentów opływa cała Ziemię. Od niego odgałęziają się zimne prądy : Peruwiański, Benguelski, Zachodnioaustralijski. Prądy te zasilają wody Prądu Południoworównikowego, który u wschodnich wybrzeży kontynentów skręca na południe jako prąd ciepły:

Brazylijski, mozambicki, Wschodnioaustralijski.

Między prądami równikowymi na półkuli północnej i południowej rozwinął się Prąd Równikowy Wsteczny, o kierunku zachód-wschód. Uzupełnia on ubytek wody wywołany przez prądy równikowe.

Podobne prace

Do góry