Ocena brak

Rozgałęzienie żyły płucnej dolnej

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Żyła płucna dolna zbiera krew z dolnego płata. Na powierzchni śródpicrsiowej tego płata występuje zazwyczaj jedna większa przegroda międzysegmentowa położona między segmentem podstawowymi przyśrodkowymi (7) a tylnym (10) ; w głębi przegrody przebiega większa żyła międzysegmen towa. Z żyłą tą łączy się kilka żył pochodzących z części podstawowej dolnego płata: wytwarzają one dolny pień żyły płucnej dolnej. Pień górny utworzony jest głównie przez żyłę biegnącą poziomo wzdłuż dolnej granicy górnego (G) segmentu i pobierającą dopływy z tesx>ż seimientu i z segmentów sąsiednich. Żyły płata dolnego obustronnie mają nazwę żył międzysegmentowych dolnych (w. intersegmentales inferiores). Ważne odmiany stanowią żyły pocłiodzące 7. płata górnego fi z języczka) lub środkowego, które uchodzą do żyły płucnej dolnej.

Podobne prace

Do góry