Ocena brak

Rozgałęzienie tętnic w ścianie serca

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Tętnice wieńcowe wysyłają do komór liczne grubsze i cieńsze gałęzie, które w większości przebiegają bezpośrednio pod nasierdziem, licznie się dzielą i zespalając się z gałęziami prawej i lewej tętnicy na powierzchni mięśnia lub nieco pod nią wytwarzają łączące się z sobą powierzchowne sieci tętnicze. Sieci te układają się mniej więcej równolegle do powierzchni ściany serca.

W komorze lewej, gdzie mięsień sercowy jest gruby, z powierzchownych sieci wychodzą liczne gałązki mniej więcej prostopadle w głąb i w obrębie mięśniówki, zwłaszcza w pobliżu wsierdzia, licznie się z sobą zespalają. Zespolenia te biegną równolegle do pęczków mięśniowych; każda beleczka mięśniowa ma przynajmniej jedno takie naczyńko zespoleniowe odżywiane z dwóch stron. Również każdy mięsień brodawkowaty otrzymuje co najmniej dwie lub przeważnie nawet kilka gałązek doprowadzających, które również licznie się z sobą łączą.

W komorze prawej, gdzie ściana serca jest cieńsza, gałązki zdążające w głąb są krótkie i zespolenia położone pod wsierdziem leżą bliżej sieci powierzchownej.

Cienkościenne przedsionki mają na ogół jedną sieć tętniczą, ułożoną równolegle do powierzchni zewnętrznej i składającą się z nieregularnie ukształtowanych oczek. Sieć ta jest szczególnie dobrze rozwinięta w przedsionku lewym.

O zaopatrzeniu tętniczym przegrody międzykomorowej mowa była poprzednio. Gałązki przegrodowe przednie i tylne (z gałęzi międzykomorowych przednich i tylnych) biegną w środkowych warstwach przegrody, układając się w jej płaszczyźnie, i licznie zespalają się z sobą. Z tętniczek przegrodowych mniej więcej pod prostym kątem odchodzą dłuższe gałązki w stronę lewą i nieco krótsze w stronę prawą.

W przegrodzie międzyprzedsionkowej stosunki tętnicze są bardzo zmienne; również i tutaj stwierdzono zespolenia.

Drobne gałązki tętnicze rozpadają się wreszcie na naczynia włosowate, dochodzące do wszystkich włókien mięśniowych, do tkanki podwsierdziowej oraz podnasierdziowej.

Podobne prace

Do góry