Ocena brak

Rozedma płuc

Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013

Według opinii rzeczoznawców WHO — rozedma jest to stan płuca charakteryzujący się powiększeniem ponad normę przestrzeni  pęcherzyków płucnycłf.

Rozedma płuc rzadko jest chorobą pierwotną, najczęściej powstaje w następstwie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

W pierwszej postaci odgrywa rolę brak lub niedobór at-antytrypsyny stwierdzany w surowicy krwi, lecz jest to defekt rzadko spotykany.

Rozedmę spostrzega się przede wszystkim u osób palących tytoń.

Definicja choroby opiera się na kryteriach patomorfologicznych i pewne rozpoznanie daje badanie tkanki płucnej, jednak rozpoznanie rozedmy jest bardzo prawdopodobne na podstawie zespołu objawów klinicznych i radiologicznych. Za tym rozpoznaniem przemawia osłabienie szmeru oddechowego nad płucami, odgłos opukowy bębenkowy, zniesienie bezwzględnego stłumienia serca, nisko ustawione i słabo ruchome dolne granice płuc oraz następujące objawy radiologiczne: skąpy rysunek naczyniowy, poszerzenie przestrzeni międzyżebrowych, spłaszczenie przepony, jj zmniejszenie jej ruchomości, zwiększenie przestrzeni między mostkiem a śródpiersiem, widoczne na bocznym zdjęciu klatki piersiowej. O rozedmie świadczy również obecność pęcherzy rozedmowych.

Rozedma prowadzi do zaburzeń oddechowych i do niewydolności oddechowej. Badania spirometryczne wykazują zmniejszenie pojemności życiowej, zmniejszenie natężonej pojemności wydechowej jedńosekundowej, zwiększenie pojemności zalegającej, zwiększenie całkowitej pojemności płuc i podatności płuc statycznej i zwiększenie oporów w drogach oddechowych.

W zależności od tego, czy dominuje rozedma, czy też objawy zapalenia oskrzeli, wyróżnić można dwa typy zaburzeń.

W typie, w którym dominuje rozedma płuc, duszność jest mniejsza, kaszel jest mały, sinica występuje rzadziej, hematokryt jest poniżej 55%, nadciśnienie płucne jest umiarkowane, zespół serca płucnego jest rzadszy. Zwiększona jest objętość zalegająca i całkowita pojemność płuc. Wskutek hiperwentyla-cji PaQ2 jest prawidłowe, PaC02zwykle prawidłowe lub nawet zmniejszone.

W typie, w którym przeważają objawy zapalenia oskrzeli, duszność jest większa, kaszel duży, wykrztuszanie obfite, nadciśnienie płucne znaczne, zespół serca płucnego jest częsty, całkowita pojemność płuc jest prawidłowa lub zwiększona, Pa02 często obniżone, PaC02 często podwyższone. Często nie ma wyraźnej granicy między tymi stanami.

Leczenie. Polega ono ha gimnastyce oddechowej, stosowaniu środków rozszerzających oskrzela, jeśli jest stan spastyczny oskrzeli, to na zwalczaniu infekcji. Niekiedy w przypadkach olbrzymich pęcherzy rozedmowych, które uciskają pozostały miąższ płuca, uzyskuje się poprawę po chirurgicznym usunięciu pęcherza rozedmowego. U osób z hipokse-mią codzienne stosowanie tlenu zmniejsza ciśnienie w krążeniu płucnym, co powstrzymuje rozwój serca płucnego.

 

Podobne prace

Do góry