Ocena brak

Rozedma płuc

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

rozedma płuc; przewlekła choroba charakteryzująca się zwężeniem os­krzeli kó w, destrukcją przegród pę­cherzykowych, zwężeniem ogólnego przekroju kapilarów płucnych (nie­drożność, zanik kapilarów w uszko­dzonych przegrodach pęcherzyko­wych). Przyczyna nie jest znana, czyn­niki genetyczne (?) lub zaburzenia w poziomie niektórych inhibitorów enzymatycznych (?). Rozwojowi r. p. sprzyjają zmiany zapalne oskrzeli, działanie czynników drażniących (pale­nie tytoniu, pyły, gazy), astma oskrze­lowa, raptowne zmiany ciśnienia (wzrost) w pęcherzykach płucnych (ka­szel) o charakterze przewlekłym. Rozwój objawów — ukryty, podobnie jak w przewlekłej chorobie oskrzelowo--płucnej. Charakterystyczna jest prze­wlekła obturacja oraz rozsiane zabu­rzenia lokalne wentylacji i perfuzji, co prowadzi do rozwoju niewydolności oddychania. W wyniku zwężenia kapi­larów płucnych dochodzi do rozwoju zespołu serca płucnego. Rokowanie co do wyleczenia jest złe. Leczenie polega na zwalczaniu stanów zapal­nych dróg oddechowych, dążeniu do poprawy drożności oskrzeli, leczeniu niewydolności krążenia. Duże znacze­nie ma ostrożnie stosowana rehabili­tacja lecznicza i usunięcie czynników sprzyjających rozwojowi r. p.

Podobne prace

Do góry