Ocena brak

Rozcięgno podeszwowe

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Rozcięgno podeszwowe (aponeurosis plantaris) rozpoczyna się na guzie piętowym. Bardzo silne pasmo, nieraz dwuwarstwowe, biegnie do przodu bezpośrednio na zginaczu krótkim palców i częściowo z nim się zrasta. W połowie długości podeszwy dzieli się ono na pięć odnóg do pięciu palców; wysyłają one słabe pęczki do skóry pod głowami kości śródstopia, silnymi zaś włóknami zrastają się z palcowymi pochewkami ścięgien. Bardzo zmienne pasmo boczne kieruje się na mięśnie palca małego; jest ono jednak najczęściej tylko w tylnym odcinku ścię-gniste, w przednim zaś staje się zwykłą cienką powięzią. Cienką powięzią zazwyczaj jest również pasmo przyśrodkowe, kierujące się na mięśnie palucha. Słabe i zmienne pasmo włókien ścięgnistych przebiega podskórnie, poprzecznie (fasciculi transversi) pod głowami kości śródstopia. Włókna te, według Lotha2, nie łączą się z rozcięgnem podeszwowym, nie są więc odpowiednikiem właściwych włókien poprzecznych rozcięgna dłoniowego, które tutaj nie występują.

Rozcięgno podeszwowe u wielu niższych ssaków stanowi część dalszą m. podeszwowego, jak to u człowieka widzimy na m. dłoniowym długim. U człowieka jednak wraz ze zdobyciem pionowej postawy ciała, wskutek odmiennego ustawienia stopy względem goleni oraz wskutek bardzo silnego rozwoju guza piętowego, zatracił się związek m. podeszwowego z rozcięgnem.

Podobne prace

Do góry