Ocena brak

Rozbicie dzielnicowe - Wielkopolska pod rządami synów Władysława Odonica

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

Przemysł I i Bolesław Pobożny rządzili najpierw przez wiele lat Wielkopolską wspólnie. Z czasem przeważyło dążenie do podziału Odonicowej spuścizny. Bracia trzykrotnie dzielili ją miedzy sobą. Za trzecim razem Przemysł uzyskał część zachodnią z ośrodkiem w Poznaniu, a Bolesław część wschodnią z Gnieznem i Kaliszem. Podział ten - choć krótkotrwały - zaciążył na późniejszym podziale administracyjnym Wielkopolski. Już w 1257 r zmarł Przemysł, dzięki czemu cała Wielkopolska znalazła się pod władzą Pobożnego. Dopiero na parę lat przed swoją śmiercią oddał Bolesław dzielnicę poznańską Przemysłowi II, pogrobowemu synowi Przemysła I, gdy zaś Bolesław umarł, całą Wielkopolską zawładnął z kolei Przemysł II.

Na czoło spraw politycznych drugiej połowy XIII wieku wysunęłą się w dzielnicy wielkopolskiej sprawa obrony kresów zachodnich, ściślej pogranicznych grodów Drezdenka i Santoka, przed zaborczością tzw. Nowej Marchii brandenburskiej, która wciskała się między Wielkopolskę i Pomorze zachodnie coraz głębiej sięgającym klinem. Brandenburczycy opanowali w 1265 lub 1266 Santok, a w 1270 władali już obydwoma grodami. Bolesław Pobożny wraz z bratankiem Przemysłem II podjęli akcję odwetu. W efekcie działań Polska w 1272r. odzyskała Drezdenko, a z kolei w 1278 roku Santok.

Na czoło zagadnień politycznych Wielkopolski w omawianej epoce wysuwają się stosunki z dzielnicą kujawską. Książe Kazimierz kujawsko-łęczycko-sieradzki, który pojął za żonę córkę Henryka Pobożnego, otrzymał wraz z nią kasztelnię lądzką w Wielkopolsce. Po dojściu do władzy w dzielnicy wielkopolskiej przez synów Odonica, Bolesław Pobożny uzyskał jej gnieźnieńską część i natychmiast podjął próbę odbicia Lądu. Zdobył go ostatecznie w 1261r. W 1268 r. rycerstwo inowrocławskiej części Kujaw podniosło bunt przeciwko swemu księciu Ziemomysłowi z powodu nadmiernego faworyzowania Niemcówe i wezwało Bolesława Pobożnego, aby objął wspomnianą część Kujaw we władanie. Bolesław panował tu około trzech lat, po czym oddał ziemię z powrotem Ziemomysłowi, a sobie zostawił kasztelnię kruszwicką.

W II połowie XIII wieku w Wielkopolsce żywo rozwijały się miasta, m.in Poznań, Kalisz, Pyzdry, Gniezno.

Podobne prace

Do góry