Ocena brak

Rozbicie dzielnicowe - Królewskie rządy Wacława II i ich upadek

Autor /Racibor Dodano /03.11.2011

Królewskie rzay Wacława II opierały się na jego znacznej sile militarnej i namiestniczych urzędach stanowych. Wacławowi przypisywano wytępienie rabusiów. W konflikt z Wacławem popadli: książęta kujawscy, dobrzyński, a prawdopodobnie również Bolko płocki. Książę kujawski Leszek, który szukał kontaktu z wygnanym Łokietkiem, został uwięziony przez Czechów. Sytuacja Wacława II w Polsce ogromnie się pogorszyła, gdyż zaangażował się za bardzo w walkę o sukcesję tronu węgierskiego, na rzecz swego syna, Wacława III.

W związku z zagrożeniem ze strony Albrechta Habsburga, wszedł w układy z Brandenburgią, której obiecał Pomorze Gdańskie. Zraziło to wielu jego przeciwników, zwłaszcza wielkopolskich. Z końcem 1304r., a z początkiem 1305r. stanął na ziemiach polskich Łokietek. W połowie 1305 roku Wacław zmarł. Jego syn, Wacław III koronował się na króla czeskiego, zażegnał poprzednie konflikty i podjął wyprawę do Polski. Zanim przekroczył granicę Czech, został zamordowany w sierpniu 1306r. w Ołomuńcu.

Podobne prace

Do góry