Ocena brak

Równowaga w długim okresie czasu.

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

W punkcie równowagi długookresowej E spełnione są dwa warunki:

  1. krzywa popytu dd jest styczna do krzywej kosztu całkowitego przeciętnego (KCP) w długim okresie czasu,

  2. krzywa popytu DD przecina krzywe dd i KCP, lecz nie jest styczna w stosunku do nich.

Wielkość sprzedaży Qe realizowana po cenie Pe wskazuje, że maksymalny w tych warunkach zysk przedsiębiorstwa wynosi zero. Jeżeli przedsiębiorstwo zmieni cenę, natomiast ceny konkurentów pozostaną niezmienione, wtedy zysk przedsiębiorstwa będzie negatywny. Zwiększenie ceny do poziomu P1 oznacza, że rozmiary sprzedaży spadną do Q1. Ponieważ dla wielkości sprzedaży Q1 koszt przeciętny w długim okresie czasu jest większy od ceny (KCP>P1), zysk przedsiębiorstwa przybiera wartość negatywną. Przedsiębiorstwo osiąga zysk ujemny także wtedy, kiedy obniża cenę w stosunku do P­e. tak więc tylko cena Pe i wielkość produkcji Qe wyznaczają zysk maksymalny w długim okresie czasu.

 

Podobne prace

Do góry