Ocena brak

Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Przedsiębiorstwa działające na rynku konkurencji monopolistycznej osiąga równowagę w krótkim okresie czasu wówczas, kiedy KM i PMpe przecinają się w punkcie Ce, natomiast D i de przecinają się w punkcie Ae. Punkty te wyznaczają cenę Pe oraz wielkość sprzedaży Qe, które maksymalizują zysk przedsiębiorstwa. Zmiana ceny nie poprawia sytuacji przedsiębiorstwa.

W punkcie równowagi zysk przedsiębiorstwa może być dodatni, zerowy lub ujemny w zależności od położenia krzywej kosztów przeciętnych. Jeżeli koszt całkowity przeciętny (KCP) znajduje się poniżej punktu Ae, wówczas przedsiębiorstwo osiąga zysk dodatni. Jeżeli KCP równa się Ae to zysk przedsiębiorstwa wynosi zero, natomiast położenie KCP powyżej Ae oznacza, że przedsiębiorstwo osiąga zysk ujemny. Pomimo realizowania zysku ujemnego przedsiębiorstwo może kontynuować produkcję, o ile koszt zmienny przeciętny produkcji Qe pozostaje niższy od ceny Pe.

W długim okresie czasu zmiany rozmiarów produkcji odbywają się na drodze zmian wielkości przedsiębiorstwa i jego aparatu produkcyjnego. Równocześnie zmienia się liczba przedsiębiorstw wytwarzających daną grupę produktów. Napływ lub odpływ przedsiębiorstwa oznacza, iż krzywa popytu DD, która w krótkim okresie czasu jest dla przedsiębiorstwa dana, w okresie długim staje się zmienna.

Równowaga przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji monopolistycznych osiągana jest wówczas, kiedy zyski przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstw komercyjnych są zerowe.

Podobne prace

Do góry