Ocena brak

RÓWNANIE SERCA, zbiór wierszy lirycznych i prozy poetyckiej J. Przybosia

Autor /nata77a Dodano /22.03.2012

RÓWNANIE SERCA, zbiór wierszy lirycznych i prozy poetyckiej J. Przybosia, wyd. w Warszawie 1938. Zawiera utwory z 1932-38, związane gł. z rewol. wydarzeniami na wsi rzesz, oraz z pobytem poety w Paryżu. Poczucie pełnej solidarności uczuciowej z walczącym chłopstwem łączyło się w R.s. z zapowiedziami „jutrzejszego pożaru", oglądem rzeczywistości jako skazanej na zagładę, widzeniem jej z perspektywy przyszłości, która przyniesie rewol. rozstrzygnięcia. Na tym tle ujmował Przyboś własną sytuację: inteligenta pochodzącego ze wsi, poety angażującego swą twórczość po stronie walczących („każdą kropką wysadzałem bramy"); wyrażał dramat nieodwracalnej odmienności własnego losu (wiersz tytułowy).

Pobyt w Paryżu był dla Przybosia okazją do skonfrontowania dwóch światów i dwóch systemów wartości: stolicy świat, kultury z jej bogatymi dziełami sztuki i zabytkami (fascynacja satedrą Notre Dame) oraz wsi, przyrody, życia i pracy zwykłego człowieka (Łuk, motyw matki). Cykl wierszy erotycznych oparty został na wspomnieniu tragicznie przerwanej miłości (Z Tatr). Ukształtowana wcześniej poetyka Przybosia, zarysowała się w R.s. najpełniej. Składały się na nią: styl eliptyczny, precyzacja czasowo-prżestrzenna sytuacji podmiotu, często ujęta dwupłaszczyznowo, w sposób umożliwiający zestawienie teraźniejszej iprzeszłej sytuacji „ja" lirycznego; na tym tle rysowała się sytuacja egzystencjalna podmiotu. Proza poet. Pióro z ognia stanowiła odosobnioną w twórczości Przybosia próbę poszerzenia doświadczeń o sferę snu, z czym łączyła się większa swoboda skojarzeń poetyckich.

S. LICHAŃSKI Plan jutra, w: Literatura i krytyka, W. 1956 (prwdr. 1938).

Podobne prace

Do góry