Ocena brak

ROSZKO JANUSZ

Autor /monia25 Dodano /22.03.2012

ROSZKO JANUSZ, ur. 4 XI 1932 we Lwowie, reporter, prozaik. Studiował na wydziale hist.-filoz. UJ. W 1951 rozpoczął pracę wkrak. „Dzienniku Pol.", z którym był związany do 1968 (z krótką przerwą w 1952 kiedy przeniósł się do Warszawy), od 1970 należy do red. „Przekroju". Wykładowca w Instytucie Nauk. Polit. i na Studium Dziennikarskim UJ. Jego barwne reportaże ukazują najczęściej miejscowości, którym inwestycje przemysłowe stworzyły szansę rozwoju i przemian cywilizacyjnych, przeobrażając jednocześnie życie i mentalność ich mieszkańców. Opublikował zbiory: Nie będzie balu dla weteranów (1964, wraz z S. Bratkowskim), Bez korony (1965), Palenie Judaszów (1966), Miedziany kraj (1968), Milowy krok (1970), Romantyka małych portów (1978) oraz reportażową monografię Jędrzejowa - Ostatki staropolskie (1966, wraz z Bratkowskim). R. jest także autorem zbiorów reportaży i opowiadań o tematyce historyczno-archeologicznej: Zaułek sześciu wieków (1963, współautor Bratkowski) o dziejach UJ, oraz Pogański książę silny wielce (1970) i Kolebka Siemowita (1974), w których wysnuwa z prac wykopaliskowych i legend hist. wizję kraju Wiślan. Otrzymał nagrodę im. J. Bruna (1957 i 1962) oraz B. Prusa (197b).

Podobne prace

Do góry