Ocena brak

Rośliny okrytonasienne

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Tworzą łatwo rozpoznawalne kwiaty i. w przeci­wieństwie do drzew iglastych, ich nasiona są zwykle zamknięte w czymś w rodzaju torebki. Dzielą się na jednoliścienne i dwuliścienne. Większość roślin o szerokich liściach to rośliny dwuliścienne (co oznacza, że ich nasiona są wy­posażone w dwa liście); jednoliścienne posiadają tylko jeden liść przy nasieniu, choć różnica ta uwidacznia się dopiero przy kiełkowaniu. U jednoliściennych nie występuje coroczny przyrost objętości, zatem wszystkie rośliny o zdrewnia­łych łodygach są dwuliścienne. Trzeba jednak dodać, że u niektórych jednoliściennych zaobser­wowano swego rodzaju coroczny przyrost grubo­ści, na przykład juki mogą tworzyć łodygi przy­pominające niewielki pień.
Wśród najlepiej znanych jednoliściennych znajdują się rośliny uprawne takie, jak zboża, oraz rośliny ozdobne, na przykład lilie.

Podobne prace

Do góry