Ocena brak

Rośliny dwuliścienne wykorzystywane przez człowieka

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

Po to, aby zabezpieczyć się przed zwierzętami roślinożernymi i atakiem gąsienic, wiele roślin wytwarza w swoich tkankach substancje trujące. Człowiek nauczył się użytkować gospodarczo wiele gatunków roślin, w tym również gatunki tru­jące. Ich toksyny są wykorzystywane do produkcji leków, a także służą jako materiał wyjściowy do produkcji różnorodnych substancji używanych w życiu codziennym.
Wiele zwierząt jest uzależnionych pokarmowo od roślin, a człowiek nie jest tutaj wyjątkiem. Dla ludzkości podstawowe znaczenie mają rośliny nale­żące do traw - ryż, pszenica, żyto i trzcina cukro­wa. Są one przedstawicielami klasy jednoliściennych. Jednakże rola roślin dwuliściennych jest też istotna. Należą do nich ziemniak, marchew, kapu­sta i wiele innych warzyw, a także krzewy i drze­wa owocowe. Niektóre rośliny dwuliścienne są użytkowane jako pasza dla zwierząt hodowlanych lub stanowią źródło wielu substancji wykorzysty­wanych w medycynie. W rzędzie strączkowców są akacje - z których soku produkuje się gumę arab­ską i których używa się do ocieniania plantacji kawy, a także indygowiec barwierski i orzech ziem­ny. Należą do niego również fasola, groch, soja i koniczyna.

Podobne prace

Do góry