Ocena brak

Rośliny czepiające się, Wąsy czepne

Autor /Aktyka Dodano /31.01.2012

Najprostsze pnącza rosną w górę, czepiając się in­nych roślin. Przytulią czepna (Galium aparine), która rośnie w niższych częściach żywopłotów i jeżyna (Rubus fruticosus) po prostu mają długie łodygi opatrzone zakrzywionymi włoskami (w przypadku jeżyny cierniami), które są haczy­kowato zagięte i które zaczepiają się o podłoże.
Wąsy czepne.
Wiele gatunków pnączy wykształciło wąsy czep­ne, które są bardziej pewnym sposobem przytrzy­mywania się podłoża. Wąsy czepne są przekształ­conymi organami, są one wydłużone i nitkowate. Wiele rodzajów wąsów czepnych to przekształco­ne liście. Są one wrażliwe na dotyk i owijają się dookoła przedmiotu, z którym wchodzą w kontakt. Tego rodzaju modyfikacje liści powodują zmniej­szenie się powierzchni mogącej brać udział w pro­cesie fotosyntezy, niezbędnym dla funkcjonowania rośliny, stąd też u niektórych gatunków następuje rozrost przylistków (liściowatych struktur występu­jących u nasady ogonka liściowego), które przej­mują zadania po zmodyfikowanych liściach.
Powojnik wykształca inny typ wąsów czepnych. W wąs czepny nie przekształca się u niego blasz­ka liściowa, lecz ogonek liściowy.
Nie wszystkie typy wąsów czepnych są prze­kształconymi częściami liści. Niektóre ich rodza­je wyrastają bezpośrednio z łodygi i są przekształ­conymi pędami. Męczennica modra (Passiflora coerulea) i winobluszcz japoński (Parthenocissus tńcuspidata) są przykładami gatunków mających wąsy pochodzenia pędowego. Winobluszcz ma na wąsach małe przylgi, za pomocą których przy­twierdza się do płaskiego podłoża, jakim może być na przykład gładki mur.
Wąsy czepne wykazują właściwości haptotropiczne, to znaczy reagują na dotyk. Jeżeli koniu­szek wąsa jest w kontakcie z jakimś obiektem (szczególnie takim o szorstkiej powierzchni), owija się w kierunku pobudzonej strony. Kiedy się zaczy­na zginać, coraz większa powierzchnia wąsa jest pobudzana i wtedy owija się on do czasu, gdy cał­kowicie otoczy dotykający go obiekt.
Zwykle nasada wąsa zwija się w sprężynę nawet wtedy, kiedy nie jest ona w bezpośrednim kontak­cie z podporą. Taki jej kształt zapobiega nagłemu uszkodzeniu wąsa.

Podobne prace

Do góry