Ocena brak

Roślina wskaźnikowa

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

1. r. o wąskiej amplitudzie ekol., charakteryzująca dany element siedliska, np. szczaw polny wskazujący na zakwaszenie gleby.

2. w fitofenologii, r. określającatermin pojawu poszczególnego stadiumrozwojowego szkodnika, np. kwitnienie bzuczarnego, kasztanowca zwyczajnego i jaśminowcawonnego wskazuje na masowy wylot chrząszczy zimujących stonki ziemniaczanej.

3. wcześnie wschodząca r. (domieszka) wyznaczającarzędy, co umożliwia wykonanieuprawy międzyrzędowej jeszcze przed wschodamir. gł.; taka domieszka stosowana jestprzy uprawie roślin wolno kiełkujących, np.rzodkiewka w marchwi.

4. r. zawierająca wswoich tkankach cynę, ołów, miedź itp., rosnącana terenach przyszłych wierceń geologicznychi wskazująca na występowanie podziemią złóż miner.

Podobne prace

Do góry