Ocena brak

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011

Rosja

Piotr I Wielki - gruntownie zreformował państwo; w sferze obyczajowej - /na bojarów/ golenie brud, noszenie stroju europejskiego, palenie tytoniu, kobiety miały brać udział w życiu towarzyskim, nowy kalendarz juliański, nowy alfabet; wojsko - stały pobór rekruta do wojska, służba przez szlachtę, odbudowano flotę; ustrój państwa - powołał Senat Rządzący, który był sądem, szykował nowe prawa, ustanowił kolegia, powołał instytucje kontrolującą pracę urzędów; cerkiew prawosławna - ustanowiono Świętobliwy Synod, za pomocą jego car kontrolował Cerkiew prawosławną; administracja - podział państwa na 50 prowincji z wojewodami na czele; społeczne - szlachta miała obowiązek służby w wojsku, chłopi zostali dani pod władzę szlachty i obciążeni podatkami; gospodarka - rozbudowywał kanały, przemysł i handel na Bałtyku.

Katarzyna II Wielka - interesowała się w dziedzinie sztuki i muzyki; polityka zagraniczna - kontynuowała politykę Piotra I, umacniała wpływy Rosji w Niemczech, Skandynawii i PL, zlikwidowała odrębności siczy zaporskiej, kolonizowała Syberię; reformy wewnętrzne - sekularyzacja dóbr kościelnych, oddała szlachcie władzę nad chłopami, wprowadziła sądy powiatowe i reformowała sądy miejskie i wiejskie.

Prusy

Fryderyk Wilhelm I - obniżył pensje urzędnikom, całe panowanie rozbudowywał wojsko, wojsko - złożone z ochotników i z poborowych chłopów, państwo podzielił na kantony z których wybierano rekrutów; powstały: Generalna Dyrekcja Finansów - zajmowały się domeną królewską, GDF wojny i domen - spra- wy finansowe, wojskowe i zarząd ziem królewskich; sprowadzał nowych osad- ników, popierał rozwój manufaktur.

Fryderyk II Wielki - ograniczył kompetencję GDF w. i d.; tworzył nowe minis- terstwa podporządkowane jemu; zreformował sądownictwo, zniósł tortury, kształcił prawników i urzędników, ujednolicono prawo; ograniczył poddaństwo chłopów, sprowadzał osadników, rozbudował manufaktury państwowe,

Habsburgowie

Ich ziemie to: Czechy, księstwo Austrii, Tyrol, Styria, Karyntia i Węgry.

Maria Teresa - córka Karola VI zanim doszła do władzy odbyła się tzw. Wojna o sukcesję habsburską, uratowana przez Węgrów, wprowadziła reformy w urzędach.

Nastąpił okres współrządów z jej synem Józefem II. Wprowadzono reformy: ograniczenie pańszczyzny, zakaz usuwani chłopów z ziemi, doktrynę józefinizmu.

Podobne prace

Do góry