Ocena brak

ROSE WILLIAM JOHN

Autor /monia25 Dodano /21.03.2012

ROSE WILLIAM JOHN, ur. 1885 w prow. Manitoba, zm. 10 III 1969 w Vancouver, kanad, polonista i historyk. Po studiach śocjol. ukończ. 1912 w Oksfordzie podjął badania nad mniejszościami nar. monarchii austr.-węg.; w tym celu przybył na Ciesz., gdzie - internowany jako obywatel bryt. przez władze austr. - spędził lata I wojny świat., ucząc się języka pol. : zapoznając z problemami nar. Polaków. Przyjaźń z pastorem I Smudą wpłynęła na zainteresowanie R. polską myślą rel. i reformatorską; przełożył na ang. Ojcze nasz (1919) A. Cieszkowskiego, swą pracę doktorską zaś, przygotowaną pod kier. S. Kota przedstawioną na UJ 1925, poświęcił S. Konarskiemu (StanislasKonarski. Reformer of Education in the 18 th Century Loodyn 1929). Przez kilka lat przebywał w Krakowie (m. in. jako dyrektor YMCA), biorąc udział w życiu kult. miasta. W 1927-35 wykładał socjologię w kanad. Dartmouth College. Wykładowca literatuiry pol. w londyńskiej School of Slavonic and East European Studies (1936); pracował początkowo jako reader (prof. nadzw.), nast. prof. uczelni do 1950,1945-47 jej dyrektor. Jednocześnie od 1938 był współred. (1948-49 red.) czasopisma „The Slavonic and East European Review"; wiele uwagi poświęcał w nim problematyce pol.; tu ogłosił m. in. szkic : poetach śl. Bonczyku, Damrocie, Jaroniu i Ligoniu pt. Polish Silesian Literature 1936; osobno wydał t.r. obszerniejsza pracę The Drama of Upper Silesia. W Londynie podczas II wojny świat. wydał przekł. Pamiętników włościanina J. Słomki (1941), przełożył też oksfordzkie wykłady Kota (Five Centuries of Polish Leaming, t.r.), był współautorem The Cambridge History of Poland (t. 2 1941); historii i współczesności Polski poświęcił kilka prac, m. in. The Rise of Polish Democracy (1944) oraz Poland Old and New(1948), opartą na wrażeniach z pobytu w Polsce 1947. W 1950 wrócił do Kanady, gdzie wykładał na uniw. w Vancouver, a nast. w szkołach średnich.

W.H. ZAWADZKI Historycy brytyjscy o Polsce 1893-1974, „Kwart. Hist." 1976 nr 3.

Podobne prace

Do góry