Ocena brak

Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u nowordka

Autor /milka Dodano /27.01.2014

Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje u co trzeciego noworodka z posocznicą.

Etiologia. Najczęstsze czynniki etiologiczne odpowiedzialne u noworodków za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to - Escherichia coli i inne pałeczki jelitowe Gram-u jemne, Slreptococcus agalactiae i Listeria monocyiogenes, a także Eule-rococcus sp.

Objawy kliniczne. Objawy noworodkowego zapalenia opon mózgowo-rdze-niowych są często nieswoiste; oprócz wymienionych wyżej objawów posocznicy mogą występować dodatkowo: obniżone napięcie mięśniowe,

-    przeezułica,

uwypuklenie i tętnienie ciemienia, gwałtowny wzrost obwodu głowy,

-    objaw zachodzącego słońca, nieprawidłowy odruch Moro, zmieniony charakter krzyku, porażenie nerwów czaszkowych, letarg lub śpiączka.

Sztywność karku oraz objawy Kerniga i Brudzińskiego rzadko występują u noworodków. U 30-60% noworodków z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo--ulzeniowych występuje zespól nieprawidłowego wydzielania hormonu amydiure-tycznego (wazopresyny) - S1ADI-I, a znaczne stężenie tego hormonu może powodować hiponatremię i obrzęk mózgu.

Różnicowanie obejmuje: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirusy i grzyby; niezakaźne przyczyny drgawek i podwyższenia ciśnienia śródczaszkowego; wrodzone zaburzenia metaboliczne.

Rozpoznanie:

-    badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego: pleocytoza > 15 komórek/mm’ (przewaga komórek wiełojądrzastyeh), podwyższenie stężenia białka > 100 mg/dl i obniżenie stężenia glukozy do < 50% stężenia w surowicy,

badanie mikroskopowe, bezpośrednie preparatu płynu mózgowo-rdzeniowego

barwionego metodą Grania,

posiew płynu mózgowo-rdzeniowego.

badania obrazowe - USG przezciemiączkęwc, ewentualnie TK lub MR; częstym powikłaniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Citrnbac-ter lub Protem sp. są ropnie mózgu, badanie słuchu.

Leczenie. Obejmuje podawanie antybiotyków (karbapenemy lub penicyliny pólsyntetyczne + aminoglikozyd). W leczeniu przeciwdrgawkowym stosuje się dia-zepam, Icnobarbitał lub fenytoinę. W leczeniu zespołu nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretyczncgo z hiponatremią stosuje się ograniczenie płynów. Nie udowodniono korzystnego działania glikolcortykosteroidów w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych w okresie noworodkowym.

Rokowanie. Zakażenie to nadal jest obarczone znaczną śmiertelnością (20-30%) i dużym odsetkiem powikłań długoterminowych (50%). Czynnikami ryzyka zgonu są: drgawki trwające ponad 72 godziny, śpiączka, konieczność zastosowania leków inotropowyeh i leukopenia. Powikłania występują u około 50% dzieci, które przeżyły. Są to:

czuciowo-nerwowa utrata słuchu, niedowłady pochodzenia ośrodkowego, zespoły wiotkości mięśni, niedowłady i porażenia nerwów czaszkowych, zaburzenia mowy i opóźnienie rozwoju mowy, wysięki, ropniaki podtwardówkowe,

-    przedłużające się drgawki, wodogłowie,

ropnie mózgu,

opóźnienie rozwoju psychoruchowego,

-    zaburzenia zachowania,

tzw. niewielkie zaburzenia funkcji mózgu,

-    zaburzenia osobowości, zmiany cyklu snu i czuwania.

Leczenie powikłań polega na ich wczesnym rozpoznaniu i rehabilitacji, wykrywaniu i kompensowaniu wad słuchu, leczeniu przeciwpadaczkowym i neurochirurgicznym.

 

Podobne prace

Do góry