Ocena brak

Ropień mózgu

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(abscsssus cerebri, cerebral abscess); ogniskowe ropne zapalenie mózgu, z następową martwicą tkanki i wytworzeniem torebki ropnia. R.m. powstaje wskutek infekcji bakteryjnej (paciorkowce, pneu-mokoki, gronkowce), rzadziej grzybiczej łub pierwotniaczej. Zakażenie układu nerwowego występuje na drodze przerzutowej (z odległych ognisk zapalnych przez układ krwionośny), przez ciągłość (z zatok bocznych nosa, ucha środkowego) lub bezpośrednio (wskutek otwartych urazów czaszki). Najczęstsze umiejscowienie r.m. to płat skroniowy i móżdżek lub piat czołowy. Przebieg r.m. może być ostry lub przewlekły. W przypadkach ostrych jego obraz kliniczny zbliżony jest do ropnego zapalenia opon i mózgu (gorączka, zespół oponowy, drgawki), w przewlekłych -naśladuje guz mózgu (postępujący zespól nadciśnienia śródczaszkowego i objawy ogniskowe). Rozpoznanie: na podstawie objawów, badania krwi (OB, leukocytoza, białko ostrej fazy) i tomografii komputerowej. Leczenie: antybiotyki, leki prze-ciwobrzękowe, zabieg operacyjny opróżnienia ropnia przez punktowanie lub usunięcia zmian martwiczych wraz z torebką ropnia. (B.Ch.)

Podobne prace

Do góry