Ocena brak

Ropa naftowa i gaz ziemny

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Zbierająca się w porowatych skałach pod po­wierzchnią ziemi ropa naftowa nazywana była daw­niej olejem skalnym. W normalnych warunkach ponad złożem ropy tworzy się warstwa zawierają­ca gaz ziemny. W pewnych warunkach ropa naf­towa przesiąka aż do powierzchni ziemi, gdzie jej bardziej lotne frakcje odparowują, pozostawiając oleiste, na wpół stałe substancje j^k np. asfalt.
Do połowy XIX w. ropa naftowa miała bardzo nieliczne zastosowania. W 1853 roku nasz rodak, Ignacy Łukasiewicz opracował metodę otrzymywania.z ropy nafty i skonstruował lampę naftową. W rok później uruchomił w Bóbrce pod Krosnem pierwszą w świecie kopalnię ropy naftowej. W la­tach dziewięćdziesiątych XIX wieku znaczenie ropy wzrosło, gdyż stała się ona surowcem do pro­dukcji paliw do silników spalinowych.
Wiele różnych substancji, włączając w to ben­zyny i naftę, otrzymuje się z ropy naftowej w trak­cie procesu destylacji frakcyjnej, czyli rektyfika­cji. Ropa naftowa jest ogrzewana, a ulatniające się pary są rozdzielane według temperatury wrzenia i skraplane w specjalnych zbiornikach. Powstałe produkty, zwane destylatami, są podstawą do dal­szej obróbki w wyniku której otrzymujemy che­mikalia tworzywa sztuczne, detergenty, gumy, środki znieczulające i owadobójcze, materiały wybuchowe, gumę do żucia, woski, barwniki, kos­metyki, konserwanty, sztuczny jedwab, kleje, lekar­stwa, oraz farby.

Podobne prace

Do góry