Ocena brak

RÓMMEL JULIUSZ KAROL (1881-1967) - generał

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Oficer zawodowy armii rosyjskiej (1903-17), uczestnik I wojny świa­towej, od sierpnia 1917 r. brał udział w organizowaniu oddziałów polskich na Ukrainie. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 3 li­stopada 1918 r. 23 marca 1939 r. został dowódcą armii „Łódź", którą dowodził do 7 września 1939 r., kiedy opuścił swoje oddziały. 8 września przybył do stolicy i ob­jął dowództwo armii „Warszawa", w której skład wchodziły wojska obrony Warszawy i Modlina. 28 września po kapitulacji stolicy dostał się do niewoli niemieckiej i zo­stał umieszczony w Oflagu VIIA Murnau, gdzie przebywał do chwi­li uwolnienia przez wojska amery­kańskie 30 kwietnia 1945 r.

Po krótkim pobycie we Francji, wrócił w lipcu 1945 r. do Warszawy i zgłosił się do służby w Wojsku Polskim; do czerwca 1947 r. pełnił funkcję doradcy Naczelnego Do­wódcy, a następnie przeszedł w stan spoczynku.

Podobne prace

Do góry