Ocena brak

Rolnictwo konwencjonalne, r. tradycyjne

Autor /aureLL Dodano /27.03.2013

R.oparte na ogólnie przyjętych zasadach agro- izootechniki, wykorzystujące nowocz. środkiprodukcji pochodzenia biol., chem., mech. i elektronicznego. W dążeniu do maksymalizacjidochodu upraszcza się wiele procesów produkcyjnych.R.k. wywołuje szereg negatywnych zjawisk:

1) spadek żyzności gleby;

2) wzrost zagrożenia erozją;

3) pogorszenie jakościżywności;

4) wzrost zanieczyszczenia środowiska;

5) zmniejszenie odporności roślin napatogeny wskutek zwiększania dawek środkówchem.;

6) wysoka energo- i materiało chłonność,w tym surowców nieodnawialnych;

7) nadwyżki żywności;

8) gospodarka rabunkowa.

Podobne prace

Do góry