Ocena brak

ROLA USA W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIEDZYNARODOWEGO

Autor /adas Dodano /29.03.2011

W rozwijającym się ładzie napotykamy na wizję systemu utopijnego, który się rozwija wizja ta sięga zmian w bloku wschodnim, co zmuszało USA do adiustacji strategii. USA – polityka nie mogła opierać się na strategii powstrzymywania, celem stało tworzenie się warunków w których ZSRR będzie wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem zachodu. Szansę na powodzenie integracji ZSRR i zachodu dawała redukacja potencjału wojskowego, przemiany w Europie środkowo – wschodniej, odrzucenie doktryny Breżniewa. Warunki te zostały spełnione lecz pojawiły się inne wydarzenia które zaważyły na rozwoju nowego ładu, np.

• zbiorowa akcja w Zatoce Perskiej gdzie został uruchomiony mechanizm środków przymusu wobec agresora, USA wykazały stanowczość i zademonstrowały cechy lidera. Wyrażono opinię że nowy ład powstanie na fundamencie potęgi i przywództwa USA.

upadek Związku Radzieckiego wytworzyła się geopolityczna próżnia roli tego bieguna nie są wstanie wypełnić inne mocarstwa, rozwój wydarzeń, konflikty i wojny na byłym terytorium ZSRR mogą utrudniać powstanie nowego ładu międzyn. USA po upadku ZSRR stały się pierwszym i jednym światowym mocarstwem, chcąc sprostać USA musi dążyć do dominacji pokoleń.

Sojusznicy Amerykanów będą się dzielić odpowiedzialnością za stan gospodarki, stos. międzyn. Obciążone są przede wszystkim państwa członkowskie NATO ich zadaniem jest stabilizowanie sytuacji międzyn. i wspieranie USA.

Podobne prace

Do góry