Ocena brak

Rola ukrwienia

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Fizjologiczna czynność statyczno-dynamiczna kończyn jest jednym z ważnych bodźców do prawidłowego rośnięcia kości, zapewniających optymalne ukrwienie przynasad kości długich. Pogorszenie ukrwienia tych części hamuje szybkość mitoz w strefie rozrodczej chrząstki nasadowej i powadzi do zahamowana rośnięcia. Zjawisko to obserwuje się w porażeniach spastycznych i wiotkich, w następstwie długiego unieruchomienia czy odciążania kończyny w aparacie ortopedycznym.

Przyspieszenie rośnięcia zachodzi w wielu chorobach nasilających ukrwienie części przynasa-dowych (np.synovitis tuberculosaostitis iuxta-articularis). Zjawisko długotrwałego przekrwienia próbowano wykorzystać w lecznictwie. Tru-eta niszczył tętnice odżywiające trzon kości, uzyskując zastępcze zwiększenie ukrwienia przynasad. Miejscowe przekrwienie jest jednym z mechanizmów, na których opiera się efekt osteoto-mii w leczeniu zmian zwyrodnieniowo-zniekształ-cających stawów.

Wbrew pozorom tkanka kostna należy do tkanek o żywym metabolizmie. Dobre ukrwienie tkanki kostnej, przez którą przepływa w spoczynku do 10% objętości wyrzutowej serca, w połączeniu z dużą powierzchnią kontaktu beleczek kostnych z krwiobiegiem (łączna ich powierzchnia u dorosłego człowieka wynosi 500 tys. m2) stwarza warunki do szybkiej wymiany substancji pomiędzy tymi dwoma środowiskami.

Zewnątrzpochodne zakażenia kości. Dobrze unaczyniona kość jest wysoce odporna na zakażenie. Proces ten rozwija się przede wszystkim w zakażeniach zamkniętych (niebezpieczeństwo „zamiany złamania otwartego na złamanie zamknięte”!). Powierzchnia kości niepokryta tkankami miękkimi, lecz dobrze ukrwiona, tylko wyjątkowo ulega zakażeniom. Obumieranie kości pozbawionej pokrycia tkanek miękkich i okostnej dotyczy tylko jej powierzchniowych warstw i nie daje następstw klinicznych. Rozrastające się naczynia śródkostne osiągają szybko powierzchnię kości, tworząc na niej pojedyncze kępki ziarniny. Ziarnina ta pokrywa następnie całą powierzchnię kości, stanowiąc zaczątek blizny.

 

Podobne prace

Do góry