Ocena brak

Rola sejmowej komisji ustawodawczej w postępowaniu z projektami ustaw

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Komisja ustawodawcza została zniesiona na początku III kadencji w 1997 roku co okazało się rozwiązaniem błędnym i Sejm IV kadencji powołał ją ponownie do życia w 2001 roku. Aktualnie do jej zakresu działania należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu procesu ustawodawczego i zapewnienia jej prawidłowości rozpatrywania projektu ustaw i uchwał o szczególnym znaczeniu prawnym lub o stopniu złożoności legislacyjnej, sprawy związane z postępowaniem TK oraz wynikające z orzecznictwa TK, a także współudział w przeprowadzeniu kontroli wprowadzania w życie i wykonywania ustaw i uchwal Sejmu oraz koordynacja tych działań.

Projekt ustawy może być skierowany do Komisji Ustawodawczej i wówczas sposób jej działania jest taki sam jak innych komisji sejmowych merytorycznie właściwych, opiniujących przedłożone projekty. Jeśli jednak projekt został skierowany do innej komisji to Prezydium komisji ustawodawczej może wyznaczyć członów komisji przedstawicieli którzy uczestniczą w posiedzeniach komisji do których projekt został skierowany. Jeżeli przedłożone przez nich wnioski lub poprawki nie zostaną uwzględnione przez komisje właściwe to komisja ustawodawcza może zwrócić się o ich ponowne rozpatrzenie przez komisje pracujące nad projektem.

Podobne prace

Do góry