Ocena brak

ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

W gosp. rynkowej dominuje własność prywatna, lecz mimo to rząd ma na nią wpływ. Rząd sam opracowuje gosp. rynkową - jest to polityka gospodarcza rządu. Pełni on też funkcje interwencyjne w polityce ekonomicznej. Prowadzi ochronę zewn. gospodarki państwa: &ochrona produkcji krajowej przed konkurencją zagraniczną (stosuje np. cła), &troszczy się o prawidłowe relacje z opcym kapitałem wewnątrz kraju np. ogranicza dopuszczanie obcego kapitału do niektórych dzidzin produkcji.

Prowadzi też ochronę wewnętrzną - chroni konkurencję uderzając w monopol, &łagodzi skutki nierównej siły ekonomicznej różnych branż gospodarczych, &f-cja stabilizacyjna - np. stabilizacja bezrobocia i inflacji, ekonomiczno-rozwojowa - kontroluje tempo wzrostu gospodarczego np. poprzez popieranie pewnych dziedzin (ulgi i kredyty), &planuje postęp i inwestycje, &wpływa na zmiany w strukturze gospodarki, &funkcja społeczno-socjalna - dzieli produkt społeczny, oblicza min. socjalne, max. dochodów polityka obrony i ochrony pracy, walka z bezrobociem, &f-cja społeczno-usługowa - czyli usługi socjalno-kulturalne (sport, sztuka).

BEZROBOCIE - nadwyżka osób zdolnych do pracy, które poszukują zartudnienia, w porównaniu do wolnych miejsc pracy. W trakcie przekształceń bezrobocie dotknęło głównie pracowników: PRG-ów, przem. ciężkiego, włókienniczego, zbrojeniowego i górników.

TYPY BEZROBOCIA: &koniunkturalne - wzrasta w okresie kryzysu, maleje w czasie wzrostu, &strukturalne - bezrobocie gosp. rynkowej, wynika z jej struktury, bo nie stwarza ona pełnego zatrudnienia. &przejściowe - związane z krótkotrwałym brakiem pracy, związ. np. z przestojem w zakładzie pracy. &utajnione - niepełne wykorzystanie części ludności na roli. &sezonowe - spowodowane sezonowością produkcji gł. w rolnictwie. W 1993r. 16% czynnych zawodowo było bezrobotnych.

W 1995r. - 14,9%.

SKUTKI BEZROBOCIA: &brak szacunku dla osoby bezrobotnej i jej szacunku dla samej siebie, &osoba ta traci możliwość rozwoju i ontaktu z ludźmi, &nie ma ona środków utrzymania, a to prowadzi do przestępczości. Rok 1995: 29% bezrobotnych - wałbrzyskie, elbląskie, suwalskie, olsztyńskie, koszalińskie, słupskie; od 5% do 11% - warszawskie, poznańskie, katowickie i krakowskie.

FORMY POMOCY RZĄDOWEJ:

1)FINANSOWA - zasiłki dla bezrobotnych i szkoleniowe, pożyczki, z.rodzinne.

2)DORADCZO - SZKOLENIOWA - kursy przekwalifikujące, poradnictwo zawodowe.

3)pośrednictwo pracy.

Podobne prace

Do góry