Ocena brak

Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

W 1945 roku utworzono ONZ, której działanie oparto na zasadach bezpieczeństwa zbiorowego. Członkom tej organizacji zakazano stosowania siły i groźby jej użycia oraz zobowiązano do pokojowego regulowania sporów. Państwa członkowskie zachowały przyrodzone prawo do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony w razie dokonania przeciwko nim napaści zbrojnej.

Skonstruowano też mechanizm pozwalający tej organizacji na uruchomienie środków zbiorowych przeciwko agresorowi. Pierwszy raz uruchomiono mechanizm bezpieczeństwa zbiorowego podczas wojny w Korei w 1950. akcja wojskowa ONZ w Korei uznawana jest za akcję przeprowadzoną dla przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zgodnie z rozdziałem VII Karty NZ, mimo że decyzja w tej sprawie zapadła podczas nieobecności delegacji radzieckiej na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Pierwszy raz w historii ONZ udało się uruchomić mechanizm bezpieczeństwa zbiorowego bez wątpliwości i zastrzeżeń dopiero w związku z napaścią Iraku na Kuwejt w 1990. Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rewolucję zezwalającą na użycie wszelkich środków włącznie z siłą zbrojną w celu wyzwolenia Kuwejtu. Karta NZ stworzyła ramy dla światowego i regionalnych systemów bezpieczeństwa zbiorowego.

Zgodnie z jej postanowieniami mogą istnieć układy i organizacje regionalne w zakresie spraw dotyczących utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, pod warunkiem, że ich działalność jest zgodna z celami i zasadami ONZ. Zadaniem organizacji regionalnych jest pokojowe rozstrzyganie sporów o charakterze lokalnym. W niektórych sytuacjach Rada Bezpieczeństwa ONZ może upoważnić je do stosowania środków przymusu. Wymogi postanowień Karty NZ w sprawie organizacji regionalnych wypełniają: Liga Państw Arabskich, Organizacja Państw Amerykańskich oraz Organizacja Jedności Afrykańskiej.

Podobne prace

Do góry