Ocena brak

ROLA ONZ W BUDOWIE NOWEGO ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Sytuacja międzyn. wymusza na ONZ konieczność prowadzenia operacji pokojowych i stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa zbiorowego. 1991 r. operacja w Zatoce Perskiej – wzorzec do naśladowania, lecz można byłoby zwiększyć operatywność systemu bezpieczeństwa zbiorowego ONZ i tak się stało – utworzono specjalny sztab wojskowy dobrze wyposażony w sprzęt wojskowy łączności i aparaturę wywiadowczą. W 1997 r. zaczęła działalność Grupa Planistyczna Międzynarodowej Brygady szybkiego Reagowania ( SHIRBRIG ). W skład wejdą jednostki wojskowe wspierane potencjałem logistycznym. Pozostaje pytanie jaką rolę powinna odegrać ta organizacja jako prawno – organizacyjna infrastruktura ładu.

Do głównych sfer odpowiedzialności tej organizacji należą : ( wymienię kilka ) rozbrojenie, kontrola i redukacja zbrojeń oraz ograniczenie transferu broni, popieranie sprawiedliwego i celowego kierowania gospodarką światową, propozycje zajęcia się finansowymi i walutowymi problemami świata, przywództwo w ochronie środowiska i w zarządzaniu globalnymi zasobami, promowanie przestrzegania praw człowieka, stymulowanie udziału w systemie NZ wszystkich części składowych społeczeństwa obywatelskiego.

Aby pogodzić te problemy wymaga się od ONZ wielkiego wysiłku, lecz jest zagrożenie dla budowy nowego ładu między bogatą Północą a biednym Południem, wybuchami nacjonalizmu, terroryzmem. Zadaniem społeczeństwa jest przezwyciężenie bezładu, instrumentem jest Karta Narodów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry