Ocena brak

ROKOSSOWSKI KONSTANTY (1896-1968) - marszałek Związku Radzieckiego

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Polak z pochodzenia, uczestnik I wojny światowej, żołnierz Armii Czerwonej od 1918 r.; w 1937 r., w czasie stalinowskich czystek w wojsku, został uwięziony. Zwol­niony z więzienia na wiosnę 1940 r., objął dowództwo korpusu kawalerii, a później 9 korpusu zmechanizowa­nego; od sierpnia 1941 r. dowodził grupą operacyjną i potem 16 armią walczącą na kierunku moskiew­skim, a następnie kolejno Frontami: Briańskim, Dońskim, Centralnym, 1 i 2 Białoruskim.

Zyskał opinię do­skonałego dowódcy, cenionego przez żołnierzy ze względu na sto­sunek do nich i oszczędzanie ich krwi na polu bitwy (cechy te nie by­ły częste wśród najwyższych do­wódców radzieckich).

Od 1945 r. był dowódcą Północnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce, a w 1949 r. objął stanowisko mini­stra obrony narodowej i wicepre­miera Polskiej Rzeczypospolitej Lu­dowej; był współodpowiedzialny za represje wobec oficerów WP - by­łych żołnierzy podziemia i WP. W listopadzie 1956 r. wrócił do Związku Radzieckiego.

Podobne prace

Do góry