Ocena brak

ROK

Autor /Wszerad Dodano /12.04.2012

Pierw,, termin sąd., 'kadencja sąd.' (zob. też Roki), potem: 'okres między posiedzeniami sądu', wreszcie: '12 miesięcy'; zob. Styl(e datacji). Co rok to prorok zob. Prorok. Do siego roku dosł. 'do tamtego (przyszłego) roku', na ten Nowy Rok, szczęśliwego roku, abyśmy doczekali następnego roku. Kopę łat! zob. Kopa.

Lata tłuste i lata chude okres dobrobytu, urodzaju, obfitości i okres niedostatku, biedy, nieurodzaju; por. (patriarcha) Józef (7 krów tłustych i 7 chudych). Okrągły rok, przez cały boży rok, jak rok długi, (przez) cały rok, bez przerwy. Ptak Rok zob. Ruch(ch). Rok galaktyczny okres obrotu Galaktyki - 2.108 lat.

Rok gwiazdowy, syderyczny okres czasu między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez ten sam punkt ekliptyki, dokładny czas obiegu Ziemi dokoła Słońca: 365 dni 6 godz. 9 min. 10 sek. Rok i sześć niedziel przen. b. długo, tyle czasu trwała dawn. żałoba po najbliższej rodzinie.

Rok jubileuszowy, rok święty zob. Jubileusz. Rok kalendarzowy zawierający całkowitą liczbę dni, zbliżony do czasu trwania roku zwrotnikowego; do wprowadzenia tego roku zmusiło posługiwanie się jednocześnie obu jednostkami - rokiem i dobą.

Rok kościelny liturgiczny okres kalendarzowy obejmujący 12 miesięcy, obecnie rozpoczynający się w kośc. rz.-kat. w pierwszą niedzielę adwentu (dawn. od Wielkanocy), dzieli się na 4 okresy: Bożego Narodzenia (do Środy Popielcowej), wielkopostny (do Wielkiej Soboty), wielkanocny (do Zesłania Ducha Św.) i zielonoświątkowy (do niedzieli poprzedzającej adwent); w kośc. wsch. - od 1 września.

Rok nasienny, w którym pewien gatunek roślin hodowanych na większym obszarze wydaje nasienie i obficie owocuje.

Rok naturalny dawn. u ludów rolniczych okres między dwoma kolejnymi zjawiskami decydującymi dla rolnictwa na danym obszarze, jak siew, żniwa, wylew Nilu itp. Rok Pański, zazw. w formie: roku Pańskiego, dawn., dziś żart.,.w roku naszej ery (od narodzenia Chrystusa).

Rok platoński okres czasu obiegu punktu równonocy wiosennej po ekliptyce, okres, w którym oś Ziemi zakreśla pełny stożek precesyjny, ok. 26 000 lat; zob. też Platon (Cykl platoński).

Rok płaci, rok traci o zmienności urodzajów. Rok świetlny, rok światła, astronomiczna jednostka odległości, droga przebyta w ciągu roku przez promień światła w próżni: 9,46 . 1012 km.

Rok święty zob. Jubileusz. Rok zwrotnikowy okres czasu między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej-365 dni 5 godzin 49 min. 46 sek., podstawa naszej rachuby czasu.

Stało się to roku Pańskiego, kiedy była obfitość żuru owsianego charakterystyczna dla literatury sowizdrzalskiej parodia daty na tytule książki. Sto lat zdrowia, beczka wina, dobry sąsiad i dziewczyna dawny toast. Wielki Rok zob. Platon (Cykl platoński).

O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!

Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,

A żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy

O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 11, 1-4.

Upływa śpiesznie tycie,

Jak potok płynie czas,

Za rok, za dzień, za chwilę

Razem nie będzie nas.

F. Leśniak, Na koniec roku szkolnego, 1-4.

Podobne prace

Do góry