Ocena brak

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ

Autor /monia25 Dodano /21.03.2012

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ, ur. 30 III 1935 w Leningradzie, ros. historyk i slawista. Ukończył studia na Uniw. Mosk. 1957, pod kier. M.N. Tichomirowa pracował nad Kroniką Stryjkowskiego. Pracownik Instytutu Słowianoznawstwa AN ZSRR w Moskwie i wykładowca Uniw. Mosk., ogłosił szereg prac z zakresu historii, historii sztuki, a także literatury starorus., z których większość wiąże się z tematyką pol. i czeską. Do najważniejszych prac polonist. R. należą: Russko-polskije kulturnyje swiazi w epochie wozrożdienija: Stryjkowski i jego Chronika (1966); Maciej Stryjkowski i historiografia ukraińska („Slavia Orient." 1965 nr 3), Rękopisy cyrylickie w księgozbiorach polskich (Studia Źródłozn. 14,1969), Czenstochowskaja ikona Bogomatieri kak pamiatnik wizantijsko-russko-polskich swiaziej, w: Driewnierusskoje iskusstwo (1972), Kulturnyje swiazi Rusi i Polszy w XIV-nacz. XV w. („Wiestnik MGU. Istorija" 1972 nr 4).

Podobne prace

Do góry