Ocena brak

ROGALSKI ALEKSANDER

Autor /Bosman Dodano /10.04.2012

ROGALSKI ALEKSANDER, ur. 23 X 1912 w Niszczewicach pod Inowrocławiem, eseista, historyk literatury, publicysta. Studiował literaturę, socjologię i filozofię na Uniw. Pozn. (1931-36), współpracując jako krytyk i publicysta z wieloma pismami poznańskimi. Podczas okupacji niem. w Inowrocławiu i Warszawie; uczestniczył w podziemnym życiu kult., działał w Sekcji Zach. Biura Studiów Departamentu Informacji, redagując m. in. 1942—44 mies. dodatek do „Rzeczypospolitej Polskiej" - „Ziemie Zachodnie", był też redaktorem i współautorem relacji o terrorze okupanta w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu (Z pierwszej linii frontu 1943). Brał udział w powstaniu warsz., po wojnie osiadł w Poznaniu, pracował w Zach. Agencji Prasowej i Instytucie Zach.; związany ze Stow. „Pax". Działacz ZLP, był dwukrotnie w latach 1949-52 i 1965-66 prezesem oddziału w Poznaniu. Habilitował się 1965 w zakresie historii literatury niemieckiej. Otrzymał 1952 i 1963 nagrodą im. W. Pietrzaka oraz 1959 nagrodę m. Poznania, 1983 nagrodę min. kultury i sztuki I stopnia.

W bogatym i wielostronnym dorobku R. dominują sprawy niem. - od doraźnej publicystyki pierwszych lat po wojnie (np. Już nigdy więcej 1947) po rozprawy dotyczące zarówno zagadnień hist. (np. działalności pozn. gestapo - Za kulisami ,,Mustergau" 1965), jak współcz. (NRF - elementy rzeczywistości 1974) oraz erudycyjne szkice i studia poświęcone tradycjom i współczesności niem. kultury i literatury, np. W kręgu Nibelungów (1958), Zbliżenia (1963), Pasażerowie Arki Noego (1965) - zbiór szkiców o antyhitlerowskich pisarzach niem., Przedziwny świat (1984), a zwł. rzecz o T. Mannie Most nad przepaścią (1963). Szersze zainteresowania R. - literaturą franc., skand., ang. i amer., a także polską - rozpatrywaną w powiązaniu z problematyką współcz. kultury, sensu egzystencji człowieka, zagrożeń cywilizacji - prezentują zbiory esejów: Literatura i cywilizacja (1956), Profile i preteksty (1958), Dramat naszego czasu (1959), Nowa konstelacja (1973), Twórcy, dzieła, postawy (1974), Myśl i wyobraźnia (1977), Ku światłu (1985).

Podobne prace

Do góry