Ocena brak

Rodzina – podstawowa komórka społeczna

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

1. Przyczyny historyczne tego twierdzenia:

- jedna z najstarszych organizacji ludzkich;

- druga struktura organizacji ludzkich po myśliwych;

- jest to grupa uniwersalna;

- jest to grupa ponad czasowa powstała w schyłkowej fazie wspólnoty pierwotnej i istniała niezmiennie w różnych okresach zarówno w feudalizmie jak i kapitalizmie.

Trwałość rodziny jest niezagrożona.(Nieudane próby zastąpienia rodziny takie jak komuny hipisowskie, sekty religijne).

2. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna ze względu na pełnioną funkcje prokreacyjną.

3. Rodzina podlega ewolucji – od dużej do małej.

4. Zmiana sposobu realizacji funkcji wychowawczych (dawniej funkcja ta była realizowana w samej rodzinie, rodzina kreowała wartości etyczne; obecnie funkcja ta kreowana jest poza rodziną, często nawet rodzina nie ma wpływu na wychowanie)

5. Sposób zapewniania materialnych podstaw dóbr (granicą tej ewolucji jest rewolucja przemysłowa; w społeczeństwie przed industrialnym praca zawodowa i życie rodziny wzajemnie się przeplatały – praca odbywała się wewnątrz rodziny; współcześnie występuje wyraźne rozgraniczenie pracy zawodowej i życia w rodzinie)

Do góry