Ocena brak

Rodzina mała - Okres narzeczeństwa / okres „chodzenia ze sobą”

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

- potrzeba posiadania bliskich ludzi

- nacisk społeczny wzoru zakładania rodziny po osiągnięciu dojrzałości

- w niektórych społeczeństwach przekonanie od podniesieniu własnego statusu społecznego poprzez założenie rodziny

- romantyczna miłość

- w tradycyjnym ujęciu – oficjalna umowa, że para zamierza po jakimś czasie wstąpić w związek małżeński; ustalano wysokość posagu i sprawy majątkowe

- zerwanie nie było sprawą prostą – restrykcje obyczajowe, czasem materialne odszkodowanie na rzecz niedoszłej małżonki (za sprawiony zawód i „straty moralne”)

- współcześnie – zredukowana postać (czasem bardziej rozwinięta forma, np. w środowisku chłopów polskich), ustna umowa między partnerami, informacja dla najbliższej rodziny, nieformalne narzeczeństwo (brak instytucjonalnego potwierdzenia)

- wybór partnera: w społ. feudalnych i kapitalistycznych – ważny status społeczny i majątkowy; wybór współmałżonka z wyraźnie niższej sfery był nazywany mezaliansem

- w społ. socjalistycznych motywy wyboru współmałżonka mają charakter bardziej psychologiczno-osobisty

- skromne zabezpieczenie materialne i poziom wykształcenia też są ważne

- psychosocjologowie: dobór na zasadzie podobnych cech, podobieństwo społeczne i kulturalne

- niezgodności kulturowo-osobowościowe, wynikające często z różnic pochodzenia społecznego lub przynależności do różnych środowisk, mogą wywoływać konflikty rodzinne

Podobne prace

Do góry