Ocena brak

Rodzaje zaburzeń czynnościowych w obrębie narządu ruchu

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

Zaburzenia czynnościowe wymienione poniżej najczęściej współistnieją ze sobą w różnych zestawieniach, ale mogą też występować pojedynczo, samodzielnie. Ich następstwem bywają określone zespoły dolegliwości klinicznych opisanych w dalszych rozdziałach. Wyróżnia się następujące rodzaje zaburzeń czynnościowych:

• zaburzenia stereotypów ruchowych,

• zaburzenia równowagi napięć mięśniowych,

• zaburzenia stereotypu oddechowego,

• zablokowania czynnościowe stawów międzywyrostkowych kręgosłupa i stawów obwodowych,

• reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich,

• zaburzenia napięcia więzadeł,

• nadmierna ruchomość stawów - hipermobilność,

• zespoły kręgosłupowo-narządowe i narządowo-kręgosłupowe (choroby narządów wewnętrznych, w których współistnieją bóle kręgosłupa, np: choroby serca, wątroby i dróg żółciowych, żołądka, nerek, schorzenia ginekologiczne, laryngologiczne i inne,

• zablokowania (uwięzgnięcia) tkanek wewnątrzdyskowych.

Ostatnio zakres zainteresowań medycyny manualnej rozszerza się na zaburzenia w obrębie opon mózgowo-rdzeniowych, osłonek nerwów obwodowych oraz powięzi ciała (neuromobilizacje, terapia kranio-sakralna).

Podobne prace

Do góry