Ocena brak

Rodzaje zabaw, zabawa symboliczna, symboliczna reprezentacja w rysunku a. rodzaje zabaw na poszczególnych etapach życia. Ich rola. Rola zabawy symbolicznej, istota tej zabawy. Rysunek jako symboliczna reprezentacja rzeczywistości – elementy rysunku w

Autor /Piotsmetvet Dodano /06.08.2005

Pytanie 3 : Rodzaje zabaw, zabawa symboliczna, symboliczna reprezentacja w rysunku
a. rodzaje zabaw na poszczególnych etapach życia. Ich rola. Rola zabawy symbolicznej, istota tej zabawy. Rysunek jako symboliczna reprezentacja rzeczywistości – elementy rysunku w trakcie rozwoju.

I ) Rodzaje zabaw na poszczególnych etapach życia. Ich rola:
W okresie poniemowlęcym rozwój dzieci odbywa się głównie przez zabawę. Można wyróżnić 3 najważniejsze zabawy: zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne oraz symboliczne.
Najprostsza forma zabawy to zabawy manipulacyjne, które polegają na tym, że dziecko chwyta jakiś przedmiot i manipuluje nim. Są to swobodne czynności, które dziecko podejmuje dla swojej przyjemności i zadowolenia ponieważ bardzo go cieszy kiedy potrafi oddziaływać na przedmioty oraz przekształcać je za pomocą ruchu. Przykładem takich zabaw może być np: potrząsanie grzechotką, wkładanie przedmiotów do pudełka, przenoszenie klocków, łączenie ze sobą wagoników, przekładanie przedmiotu z reki do ręki, postukiwanie przedmiotami o siebie, czy nawet gryzienie własnych stóp.
Zabawy manipulacyjne rozwijają myślenie, wyobraźnie, twórczość. Dzieci dzięki tym zabawom zdobywają też wiedzę o użyteczności przedmiotów i narzędzi.
Drugi rodzaj zabaw to zabawy konstrukcyjne - podstawą tych zabaw są zabawy które omówiłam przed chwilą czyli manipulacyjne, i to dzięki nim dziecko w sposób bardziej lub mniej zaplanowany dąży do uzyskanie jakiegoś wytworu, dzieła z dowolnego materiału. Przykładem zabaw konstrukcyjnych może być: ułożenie wieży z klocków, ulepienie ludzika z plasteliny, babki z piasku, narysowanie rysunku.
Zabawy te rozwijają zaradność życiową dziecka, śmiałość w rozwiązywaniu zadań technicznych jakie dostarcza życie. Doprowadzone do końca przyzwyczajają dzieci do wykonywania zadań, a tym samym przygotowują do pracy.
Ostatni rodzaj zabaw to zabawy symboliczne.

II ) Rola zabawy symbolicznej, istota tej zabawy.
Rozwój funkcji symbolicznej
Istotnym przełomem w rozwoju dziecka jest zdolnśc do myślenia o przedmiotach bez pośredniego kontaktu. Zdolność do symbolicznego ujmowania rzeczywistości wiąże się z odkryciem relacji między elementem oznaczanym a oznaczającym. Proces ten jest długotrwały i rozpoczyna się już w wieku niemowlęcym. Wg. Piageta rozwój zdolności do symbolicznego ujmowania rzeczywistości postępuje od stosowania w roli oznaczników elementów związanych z własnym ciałem, np. pozycja przy karmieniu, poruszanie grzechotką czy wkładanie kapelusza przez mamę przed wyjściem z pokoju.
Inną klasyfikację proponuje Kaye. Wyjaśnia ona rozwój sposobów używania przez dzieci oznaczeń w rysunku, zabawie i komunikowania się. Zbliżenie się do poziomu używania symboli wymaga przejścia od odróżnicowanych elementów oznaczających niekonwencjonalnych (gesty) do konwencjonalnych (słowa). Rysunek dziecka może być zarówno wskaźnikiem np.

Do góry